ΠΡΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023